Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής

0
1490

Με ανακοίνωση του που υπογράφει ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου (ΤΟΠ) κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η “Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής” για τις επιχειρήσεις που είχαν συνεργασία με την «Thomas Cook Group PLC».

Συγκεκριμένα αναφέρει ο κ. Μαρινάκος:

Αγαπητά Μέλη ,

Σας ενημερώνουμε πως στο ΦΕΚ 142/A/25-9-2019 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής.», σύμφωνα με την οποία:

 

«Μετά την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 α, ως εξής: Οι επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συμβληθεί με την εταιρεία με την επωνυμία «Thomas Cook Group PLC», απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής αναφορικά με τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν στο πλαίσιο συμβάσεων με την ως άνω εταιρεία, για το χρονικό διάστημα από 23.9.2019 μέχρι και 10.10.2019, υπό την προϋπόθεση τήρησης του δευτέρου εδαφίου της παρούσας. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για τις περιπτώσεις που ο φόρος διαμονής έχει ήδη εισπραχθεί από την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» και δεν έχει καταβληθεί στις επιχειρήσεις της παρ. 1, καθώς και για τις περιπτώσεις που υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου διαμονής είναι οι διαμένοντες στις επιχειρήσεις της παρ. 1 της παρούσας.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν ενδεχόμενες μελλοντικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της εταιρείας «Thomas Cook Group PLC».

Με εκτίμηση

Κων/νος Μαρινάκος
Πρόεδρος ΤΟΠ-ΕΞΑ

 

 

- Advertisement -