Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου: Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας για εποχιακούς εργαζόμενους στον κλάδο της φιλοξενίας

0
1571

Λίγο πριν την ολοκλήρωσή του βρίσκεται το πρόγραμμα «SeasonReady – Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας για εποχιακούς εργαζόμενους στον κλάδο της φιλοξενίας» το οποίο υλοποιείται με εταίρους τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου (Ελλάδα), την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ (Ελλάδα), την CESIE (Ιταλία), την Confesercenti (Ιταλία), το Croatian Chamber of Trades and Crafts (Κροατία) και το Ινστιτούτο Τουρισμού της Κροατίας που είναι και Συντονιστής του έργου.

Το Season Ready είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus+ και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου πλαισίου για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Τουρισμού της Κροατίας, η διάρκεια του είναι 28 μήνες (Σεπτέμβριος 2017 – Δεκέμβριος 2019) και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν εποχιακό προσωπικό.

Tο 3ο κατά σειρά Δελτίο Τύπου του SeasonReady – Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας για εποχιακούς εργαζόμενους στον κλάδο της φιλοξενίας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με δράσεις που υλοποιήθηκαν ή/και αναμένεται να υλοποιηθούν. Ειδικότερα γίνεται αναφορά :

– Στις Ομάδες εστίασης (Focus groups) που πρόκειται να υλοποιηθούν σε όλες τις
χώρες των εταίρων (Ελλάδα, Κροατία και Ιταλία)
– Στην Δεύτερη ημερίδα που αναμένεται να διεξαχθεί στην Κροατία
– Στην Τελική διακρατική συνάντηση που θα υλοποιηθεί στον Πύργο, Ελλάδα
– Στην Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού
– Στον οδηγό του SeasonREADY για τους εκπαιδευτές
– Στην Τέταρτη διακρατική συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στο
Ζάγκρεμπ, Κροατία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα του έργου (http://www.seasonready.eu/) και την αντίστοιχη σελίδα στο
Facebook (https://www.facebook.com/SeasonReady.ERASMUS/).

Για τον
Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου
Κων/νος Μαρινάκος
Πρόεδρος Δ.Σ.

 

- Advertisement -